CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ

CÔNG TY TNHH MTV
ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ
GIỚI THIỆU CÔNG TY

GIỚI THIỆU CÔNG TY

1. Khái quát quá trình phát triển của Công ty

- Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hồng Hà (Nhà máy Z173) trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng được thành lập ngày 30/10/1965.

- Thời kỳ đầu thành lập, Công ty có quy mô nhỏ, có nhiệm vụ chính là sửa chữa các tàu sông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Công ty không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, năng lực công nghệ và trình độ nguồn nhân lực.

- Đến nay, Công ty đã đóng mới thành công các loại tàu biển hiện đại có công nghệ cao, kỹ thuật phức tạp phục vụ quân đội làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc; các tàu cho các thành phần kinh tế trong nước và xuất khẩu.

 2. Cơ cấu tổ chức

- Chủ tịch Công ty

- Giám đốc

- Phó Giám đốc: 04

- Kế toán trưởng

- Kiểm soát viên

- Đơn vị trực thuộc gồm:

+ 10 phòng: Kế hoạch, Tài chính - Kế toán, Kỹ thuật, Thiết kế công nghệ, Sản xuất, Kiểm tra chất lượng sản phẩm, Tổ chức - Lao động, Vật tư, Hành chính - Hậu cần, Chính trị.

+ 01 ban: An toàn

+ 03 Xí nghiệp: Vỏ tàu, Cơ điện, Động lực

+ 02 Phân xưởng: Mộ sơn, Vũ khí - Khí tài

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Đóng tàu và cấu kiện nổi;

- Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí;

- Sửa chữa và bảo dưỡng các phương tiện vận tải;

- Sản xuất cấu kiện kiện kim loại;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu tàu thuyền, mua bán các vật tư, máy móc thiết bị phục vụ ngành hàng hải.

Gọi ngay: 02253850652
SMS: 02253850652 Chat Zalo Chat qua Messenger